×

Postępowanie 2020/0022/P/P pn. „Efektywna dystrybucja ciepła – ETAP I – os. Czecha”

UWAGA!! Kolejna zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert to 23.11.2020 r., godz. 11:00.

Nowy termin otwarcia ofert to 23.11.2020 r. godz. 12:00

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnych i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną oraz w technologii ,,tradycyjnej”, zgodnie z dokumentacją projektową.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 19.11.2020 r., godz. 11:00

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

03.11.2020 r. – Zamawiający zamieszcza plik „Wyjaśnienia, modyfikacja treści SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert” oraz dokonuje stosownej modyfikacji treści Ogłoszenia o zamówieniu

06.11.2020 r. – Zamawiający zamieszcza plik „Ogłoszenie zmian_2020-OJS217-529492-pl” stanowiący opublikowane ogłoszenie uwzględniające zmiany z dnia 03.11.2020 r.

06.11.2020 r. – Zamawiający zamieszcza plik „Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert_06.11.2020”

06.11.2020 r. – Zamawiający zamieszcza folder „Załącznik nr 7 i nr 8_poprawione 06.11.2020”

12.11.2020 r. – Zamawiający zamieszcza plik „Ogłoszenie zmian_2020-OJS220-539436-pl” stanowiący opublikowane ogłoszenie uwzględniające zmiany z dnia 06.11.2020 r.

12.11.2020 r. – Zamawiający zamieszcza plik „Wyjaśnienia treści SIWZ_12.11.2020”

23.11.2020 r. – Zamawiający zamieszcza plik „Informacja z otwarcia ofert”

Attachments