×

Postępowanie 2020/0467/W Efektywna dystrybucja ciepła – etap I – PZP cz. „WG” – likwidacja węzła grupowego przy ul. Grochowskiej 49 w Poznaniu

Efektywna dystrybucja ciepła – etap I – PZP cz. „WG” – likwidacja węzła grupowego przy ul. Grochowskiej 49 w Poznaniu.

1.1. Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami z rur stalowych, preizolowanych do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Włodkowica, Grochowska, Husarska, Rycerska, Cześnikowska, Marszałkowska, Podstolińska, Grunwaldzka w Poznaniu zgodnie z dokumentacją techniczną.

1.2. Wykonanie dokumentacji technicznej, dostawa i montaż węzłów cieplnych w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 23-11-2020 r do godz. 11:00.

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. Zm.)

Z uwagi na zgłaszane problemy techniczne z otwarciem plików – załącznik 8.2 oraz 8.3 warunki Grochowska, Zamawiający dnia 29.10.2020 r. publikuje te załączniki ponownie tym razem podzielone na 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2

Dnia 05.11.2020 r. Zamawiający publikuje Wyjaśnienia treści SIWZ

Dnia 16.11.2020 r. Zamawiający publikuje: „Ogłoszenie zmian” oraz „Wyjaśnienia treści SIWZ”

Dnia 26.11.2020 r. Zamawiający publikuje Informację z otwarcia ofert

Dnia 08.01.2021 r. Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Attachments