×

Postępowanie 2020/0023/P/P Efektywna dystrybucja ciepła – etap I – w podziale na dwa zadania

UWAGA!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert to 07.12.2020 r., godz. 12:00

Nowy termin otwarcia ofert to 07.12.2020 r. godz. 13:00

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnych i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną oraz w technologii „tradycyjnej” zgodnie z dokumentacją projektową – efektywna dystrybucja ciepła – etap I – w podziale na dwa zadania:

Zadanie 1 – Efektywna Dystrybucja Ciepła – Etap I – os. Armii Krajowej

Zadanie 2 – Efektywna Dystrybucja Ciepła – Etap I – os. Jagiellońskie, os. Oświecenia, os. Powstań Narodowych

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 25.11.2020 r do godz. 11:00

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

17.11.2020 r. – Zamawiający zamieścił plik „Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert_17.11.2020”

17.11.2020 r. – Zamawiający zamieścił plik „Uzgodnienie z WGN” stanowiący załącznik do wyjaśnień

17.11.2020 r. – Zamawiający zamieścił folder „Załącznik nr 7 i nr 8 do SIWZ_JEDZ_poprawiony”

20.11.2020 r. – Zamawiający zamieścił plik „Ogłoszenie zmian_2020-OJS227-555853-pl” stanowiący opublikowane ogłoszenie uwzględniające zmiany z dnia 17.11.2020 r.

07.12.2020 r. – Zamawiający zamieścił plik „Informacja z otwarcia ofert_07.12.2020”

Attachments