×

Postępowanie 2020/0023/P/P Efektywna dystrybucja ciepła – etap I – w podziale na dwa zadania

UWAGA!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert to 07.12.2020 r., godz. 12:00

Nowy termin otwarcia ofert to 07.12.2020 r. godz. 13:00

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnych i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną oraz w technologii „tradycyjnej” zgodnie z dokumentacją projektową – efektywna dystrybucja ciepła – etap I – w podziale na dwa zadania:

Zadanie 1 – Efektywna Dystrybucja Ciepła – Etap I – os. Armii Krajowej

Zadanie 2 – Efektywna Dystrybucja Ciepła – Etap I – os. Jagiellońskie, os. Oświecenia, os. Powstań Narodowych

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 25.11.2020 r do godz. 11:00

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

07.12.2020 r. – Zamawiający zamieścił plik „Informacja z otwarcia ofert_07.12.2020”

09.03.2021 r. – Zamawiający zamieścił plik „Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej_ ZADANIE 2″

23.04.2021 r. – Zamawiający zamieścił plik „Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej_Zadanie 1_www”

Attachments