×

System asekuracji poziomej

Veolia Energia Poznań w roku 2019 rozpoczęła projekt mający na celu zabezpieczenie miejsc szczególnie niebezpiecznych podczas pracy na wysokości – czyli zamontowanie stałych systemów asekuracji poziomej. Dokonano analizy i ustalono usytuowanie takich miejsc, opracowano projekt rozwiązania technicznego i rozpoczęto wdrażanie zabezpieczeń. Ostateczne zakończenie projektu zabezpieczenia dachów na terenie Veolii Energii Poznań przewidziano w ciągu trzech lat.

Attachments