×

Zarządzamy systemowo i bezpiecznie

Veolia Energia Poznań uzyskała wynik 3.1 w niedawno zakończonym audycie firmy DuPont (oceniającym w 5-stopniowej skali siłę i efektywność systemów zarządzania bezpieczeństwem w Spółce).

To wyjątkowy rezultat, wynik starań wszystkich pracowników, na każdym poziomie organizacji. Raport z audytu stanowi ważne wsparcie w wysiłkach zmierzających do stałej poprawy warunków pracy – jego analiza pomoże w opracowaniu dalszego planu działań w ramach ciągłego doskonalenia przedsiębiorstwa.