×

Budujemy i modernizujemy

Dzięki pozyskaniu dodatkowych funduszy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z myślą o swoich Klientach, Veolia Energia Poznań  zmodernizowała sieć ciepłowniczą na terenie os. Wichrowe Wzgórza. Dzięki tej inwestycji możliwe będzie bardziej efektywne i niezawodne dostarczanie ciepła do mieszkańców. Prace modernizacyjne tego odcinka sieci – duże wyzwanie organizacyjne i finansowe  – prowadzone były od początku 2021 roku .
W najbliższym czasie, 21 października  nastąpi uruchomienie zmodernizowanych fragmentów sieci. Ze względu na duży zakres oraz złożoność prac technologicznych związanych z tym procesem, konieczne jest wyłączenie tego odcinka sieci w godz. 7:00 – 20:00. Nasze służby techniczne będą robić wszystko, aby ta przerwa trwała możliwie najkrócej.
Mamy nadzieję, że dzięki inwestycjom prowadzonym przez Veolię Energię Poznań mieszkańcy będą mogli korzystać z bardziej efektywnych i bezawaryjnych dostaw już w tym sezonie zimowym, a także w kolejnych latach.
 Veolia Energia Poznań podjęła też dodatkowe starania, aby pozyskać fundusze na zadania realizowane w latach 2018 – 2022 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich.  Od 2018 r. spółka zainwestowała ponad 500 mln zł (w tym blisko 70 mln zł pozyskanych z dotacji)  w prace, których celem jest rozwijanie działalności ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska.  Budowanie nowych i modernizowanie istniejących sieci służy przede wszystkim mieszkańcom Poznania, którzy zyskują pewność ciągłości dostaw ciepła i ciepłej wody użytkowej. Korzystanie z ciepła systemowego (dostarczanego przez miejską sieć ciepłowniczą) jest najbardziej ekologicznym sposobem ogrzewania budynków i mieszkań.
______________________________________________