×

Postępowanie przetargowe 2021/0008/P/P – Wykorzystanie Wysokosprawnej Kogeneracji – Budowa Sieci Cieplnej w ul. Wieruszowskiej ETAP II

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnej w ul. Wieruszowskiej w Poznaniu, w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną o średnicach 2xDN 125-200 i długości około 713 m, zgodnie z dokumentacją projektową.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 22.11.2021 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje, w tym dokumentacja postępowania dostępne są na stronie prowadzonego postępowania, tj. na Platformie Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.veolia.pl/app/demand/notice/public/2899/details