×

Postępowanie przetargowe 2021/0002/P/P – Efektywna Dystrybucja Ciepła – Etap I – Ostrów Tumski

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: „Efektywna Dystrybucja Ciepła – Etap I – Ostrów Tumski”. Realizacja zadania polega na budowie sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, ul. Dziekańska.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 28.12.2021 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje, w tym dokumentacja postępowania dostępne są na stronie prowadzonego postępowania, tj. na Platformie Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.veolia.pl/app/demand/notice/public/3007/details