×

Postępowanie przetargowe 2021/0117/P/P – Efektywna dystrybucja ciepła – Etap I – Likwidacja węzła grupowego przy ul. Stablewskiego w Poznaniu

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: „Efektywna dystrybucja ciepła – Etap I – Likwidacja węzła grupowego przy ul. Stablewskiego w Poznaniu”.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 18.01.2022 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje, w tym dokumentacja postępowania dostępne są na stronie prowadzonego postępowania, tj. na Platformie Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.veolia.pl/app/demand/notice/public/3042/details