×

Przegląd sieci ciepłowniczej

Veolia Energia Poznań na bieżąco monitoruje stan sieci ciepłowniczej w Poznaniu i prowadzi przeglądy infrastruktury w trosce o bezpieczeństwo Klientów.  W pierwszym półroczu 2023 r. nasi pracownicy będą prowadzić przegląd stanu technicznego miejskiej sieci ciepłowniczej, przebiegającej przez nieruchomości w rejonie ulic: Wieżowa, Radziewiczówny, Napoleońska, Marysieńki oraz Pałucka. Przegląd będzie realizowany w dni powszednie w godz. 8.00 – 20.00 przez pracowników firmy Veolia Energia Poznań.

Harmonogram przeglądów:

 Rejon Winogrady
 Termin: 10.01. – 30.05. w  2023 roku
 Rejon Łużycka

W trakcie wizyty nasi przedstawiciele, posiadający legitymacje służbowe, będą m.in. oceniać stan techniczny sieci ciepłowniczej oraz urządzeń odbiorczych, tj. węzłów cieplnych.

 

W przypadku nieobecności, otrzymają Państwo informację z prośbą o kontakt z nami w celu umówienia terminu przeglądu.

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, zweryfikowania tożsamości pracownika lub umówienia terminu przeglądu, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 16:00 tel. 801 57 57 57 bok.poznan@veolia.com

Podstawą przeprowadzenia przeglądu jest rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych z 15 stycznia 2007 r.