×

Zmiany taryfy dla ciepła

W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa URE (decyzja nr OPO.4210.27.2022.ASz1 z dnia 10 czerwca 2022 r.) zmiany taryfy dla ciepła Veolii Energii Poznań od 01.07.2022 r. ulegają zmianie ceny i stawki w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła dla grup odbiorców: W, P1-1.0, P1-2.0, E/SW1, E/SW1/WI, E/SW1/WG, E/SW1/WG/NP i B/C94.

W zakresie wytwarzania ciepła dla grup odbiorców E/SW1, E/SW1/WI, E/SW1/WG, E/SW1/WG/NP stosowane będą średnioważone ceny za moc zamówioną, ciepło i nośnik ciepła wynikające z nowych cen taryfy dla ciepła Veolii Energii Poznań S.A. oraz cen taryfy PreZero Zielona Energia Sp. z o.o.