×

Postępowanie przetargowe 2022/0071/P/P – Efektywna dystrybucja ciepła – Etap I – Montaż wraz z dostawą węzła cieplnego o mocy 3500 kW do hali głównej na terenie Fabryki Pojazdów Szynowych przy ul. 28 Czerwca 1956r 223/229 w Poznaniu

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: „Efektywna dystrybucja ciepła – Etap I –Montaż wraz z dostawą węzła cieplnego o mocy 3500 kW do hali głównej na terenie Fabryki Pojazdów Szynowych przy ul. 28 Czerwca 1956r 223/229 w Poznaniu”.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 09.08.2022 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje, w tym dokumentacja postępowania dostępne są na stronie prowadzonego postępowania, tj. na Platformie Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.veolia.pl/app/demand/notice/public/3448/details