×

Konsultacje społeczne

Veolia Energia Poznań S.A. przekazuje komunikat Urzędu Miasta Poznania o rozpoczynających się konsultacjach społecznych w ramach prowadzonego postępowania o zmianę decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa nowych jednostek kogeneracji gazowej w układzie SCGT w Poznaniu” https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-ksztaltowania-i-ochrony-srodowiska,26/news/kos-v-6220-1-19-2022,c,8060/kos-v-6220-1-19-2022,186547.html