×

Zmiana cen ciepła systemowego w Poznaniu

Od 27 grudnia br. zmieni się cena ciepła systemowego w Poznaniu. Ceny i stawki opłat za ciepło wzrosną średnio o 34%. Nowa cena wynika z Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 23 listopada br., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

W 2022 r. nastąpił kolejny, znaczący wzrost kosztów produkcji ciepła. Łączny koszt węgla zwiększył się ponad dwukrotnie, a uprawnień do emisji CO2 o kilkadziesiąt procent. Dodatkowo rosną koszty operacyjne działalności przedsiębiorstw energetycznych, głównie z powodu inflacji. W odpowiedzi na tę sytuację, 28 listopada br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 23 listopada 2022 r. Wprowadza ono dodatek do GJ (gigadżula) w taryfach dla ciepła wytworzonego w jednostkach kogeneracji.

Ceny ciepła systemowego są cały czas niższe niż w przypadku ogrzewania indywidualnego np. cena węgla dla gospodarstw domowych w połowie 2021 r. wynosiła około 800 – 900 zł za tonę, obecnie koszt ten wynosi 2 000 – 2 200 zł za tonę (bez uwzględnienia kosztów transportu). Jest to wzrost o ok. 150%. Należy także dodać, że ceny ciepła systemowego w Poznaniu będą w dalszym ciągu poniżej progów dla cen ciepła określonych w ustawie o rekompensatach.

Veolia Energia Poznań od lat konsekwentnie inwestuje w rozwiązania podnoszące efektywność produkcji i dystrybucji ciepła co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie ilości zużywanego węgla, gazu i oleju opałowego, a tym samym na cenę jaką płacą odbiorcy w Poznaniu. Wśród przykładów takich inwestycji warto wymienić uruchomienie akumulatora ciepła czy też rozwój technologii odzysku ciepła, jak ma to miejsce w przypadku projektu zrealizowanego wspólnie z poznańską fabryką Volkswagena. Niedawno ogłoszona inicjatywa we współpracy z Miastem Poznań i Aquanet S.A. przewiduje budowę instalacji pozwalającej na odzysk ciepła z oczyszczalni ścieków.

Koszty ciepła jakie ponoszą klienci zależą nie tylko od kosztów jego produkcji i dystrybucji, ale także od efektywności jego zużycia. Veolia Energia Poznań wspiera swoich klientów w zakresie poprawy efektywności energetycznej, oferując np. spółdzielniom mieszkaniowym i administratorom budynków usługi pozwalające na lepsze zarządzanie ciepłem i zmniejszające straty. Ponadto Veolia Energia Poznań prowadzi stałe działania edukacyjne skierowane bezpośrednio do mieszkańców, których celem jest budowanie odpowiednich nawyków, które pomagają ograniczyć zużycie ciepła, a tym samym jego koszt.