menu
Ciepło Systemowe dla Poznania

Projekt Veolii wyróżniony!

13 czerwca podczas gali plebiscytu "As Odpowiedzialnego Biznesu" statuetkę w kategorii ochrona środowiska otrzymał projekt "Bioróżnorodność z Grupą Veolia". Realizowany porzez Fundację Veolia  na terenie elektrociepłowni Karolin został doceniony przez Kapitułę Plebiscytu za połączenie działań spolecznych i biznesowych z realną korzyścią dla środowiska naturalnego. W ramach tego projektu uratowano blisko 100 nietoperzy, systematycznie przeprowadzana jest ocena gatunków roślin inwazyjnych i dokonywane są nowe nasadzenia. Powstały też ścieżki edukacyjne z fotografiami i ocenami rzadkich i chronionych gatunków zwierząt i roślin,  ze specjalnie zamontowanej na kominie elektrociepłowni platformy lęgowej skorzystały puistułki, które doczekaly się pięciorga młodych. Podjęte działania przyczyniły się do zwiększenia świadomości na temat znaczenia różnorodności biologicznej wśród interesariuszy, jak i poprawy stanu różnorodności fauny i flory na terenie należącym do Veolii Energii Poznań.