×

Jeśli w otoczeniu swojego miejsca pracy zaobserwujesz jakąś niezgodność z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, zeskanuj kod QR i wypełnij formularz. Zajmie Ci to minutę – a możesz uratować komuś zdrowie i życie.

Bezpieczeństwo jest dla Veolii Energii Poznań priorytetem. Ochrona zdrowia i życia pracowników a także podwykonawców stawiana jest zawsze na pierwszym miejscu – temu służą rozbudowane systemy bezpieczeństwa i liczne działania promujące bezpieczne zachowania w miejscu pracy i poza nim.

Certyfikaty

Veolia Energia Poznań nieustannie dba o zaplanowanie bezpiecznych miejsc pracy, zapobiegając urazom i wypadkom, a także zapewnia odpowiednie warunki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Starania organizacji, która podejmuje wiele działań w celu poprawy bezpieczeństwa pracy, eliminowania lub minimalizowania zagrożeń BHP, wykorzystywania szans i likwidowania niezgodności systemu BHP, zostały udokumentowane wdrożeniem normy ISO 45001:2018.

Firma angażuje się w tworzenie kultury bezpieczeństwa, zapewnianie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy poprzez wdrażanie, upowszechnianie i promocję osiągnięć nauki i techniki z zakresu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy. Starania te zostały dostrzeżone przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, który przyjął Veolię Energię Poznań do grona członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy – organizacji koordynowanej przez CIOP-PIB, zrzeszającej obecnie 160 przedsiębiorstw i instytucji, które mogą być stawiane za przykład w kwestiach związanych z kulturą bezpiecznej pracy.

Jeśli w otoczeniu swojego miejsca pracy zaobserwujesz jakąś niezgodność z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, zeskanuj kod QR i wypełnij formularz. Zajmie Ci to minutę – a możesz uratować komuś zdrowie i życie.