×

Nasze projekty i rozwiązania

Veolia Energia Poznań od lat stawia bezpieczeństwo na pierwszym miejscu – zarówno w relacjach wewnątrz firmy, jak i we współpracy z podwykonawcami i dostawcami. Priorytetem jest dla niej stałe doskonalenie się i poszukiwania coraz lepszych rozwiązań, dzięki którym na co dzień budowana jest kultura bezpieczeństwa.

Najważniejszym elementem tej kultury jest zaangażowanie wszystkich pracowników i ich aktywny udział w działaniach zwiększających świadomość zagrożeń i identyfikację różnego rodzaju ryzyka. Temu służą m.in. takie projekty, jak różnego rodzaju konkursy czy zaangażowanie pracowników z różnych obszarów Spółki w działania Nieetatowej Grupy Ratowniczej.

 

Ważnym elementem propagowania kultury bezpieczeństwa jest opracowanie instrukcji, zasad, procedur w przyjaznej formie –  maksimum obrazu / minimum słów.

W działania wzmacniające kulturę bezpieczeństwa na wszystkich szczeblach angażują się zarówno menadżerowie (np. poprzez tzw. “Spacer z Zarządem”), jak i szeregowi pracownicy (przykładem: opracowanie i wdrożenie wewnętrznego narzędzia IT do analizy oceny ryzyka zawodowego).

 

Ważnym elementem troski o codzienne bezpieczeństwo jest organizowany co roku Międzynarodowy Tydzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (we wszystkich spółkach Grupy Veolia na świecie).

Uwzględniając najnowsze osiągnięcia naukowo-techniczne z dziedziny BHP, w Veolii Energii Poznań  w celu zabezpieczenia miejsc szczególnie niebezpiecznych w przypadku pracy na wysokości wprowadzono stałe systemy asekuracji poziomej:

zmieniono także system ewakuacji Elektrociepłowni Karolin:

To tylko część działań podejmowanych na co dzień przez pracowników Veolii Energii Poznań, by stale poprawiać bezpieczeństwo i warunki pracy, utwierdzając swoją pozycję jako Lider Bezpiecznej Pracy.