×

Jeśli w otoczeniu swojego miejsca pracy zaobserwujesz jakąś niezgodność z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, zeskanuj kod QR i wypełnij formularz. Zajmie Ci to minutę – a możesz uratować komuś zdrowie i życie.

Bezpieczeństwo jest dla Veolii Energii Poznań priorytetem. Ochrona zdrowia i życia pracowników a także podwykonawców stawiana jest zawsze na pierwszym miejscu – temu służą rozbudowane systemy bezpieczeństwa i liczne działania promujące bezpieczne zachowania w miejscu pracy i poza nim.

Nasze projekty i rozwiązania

Veolia Energia Poznań od lat stawia bezpieczeństwo na pierwszym miejscu – zarówno w relacjach wewnątrz firmy, jak i we współpracy z podwykonawcami i dostawcami.   

Naszym priorytetem jest stałe doskonalenie się i poszukiwanie coraz lepszych rozwiązań i innowacji, dzięki którym proces budowania kultury bezpieczeństwa stanie się jeszcze bardziej kompletny.

Najważniejszym elementem tej kultury jest zaangażowanie wszystkich pracowników i ich aktywny udział w działaniach zwiększających świadomość zagrożeń i identyfikację ryzyk. Nasi pracownicy są dobrymi obserwatorami, dzięki czemu możemy liczyć na szereg zgłaszanych obserwacji bezpieczeństwa, które niemal każdego dnia trafiają do nas poprzez dedykowaną aplikację. Wszystkie wpływające spostrzeżenia są analizowane, a ewentualne zagrożenia neutralizowane.

Zaangażowanie pracowników objawia się również poprzez przynależność do Nieetatowej Grupy Ratowniczej, czyli formacji, która została powołana do podejmowania działań w pierwszej fazie rozwoju zagrożenia, takich jak udzielanie pomocy przedmedycznej, wsparcie PSP oraz innych służb ratowniczych.

Istotną rolę edukacyjną, odgrywa także organizowanie cyklicznych, dodatkowych szkoleń z pierwszej pomocy, którymi objęci są również ratownicy kwalifikowani na każdej zmianie roboczej. Umożliwia to nie tylko zastosowania większej ilości narzędzi pozwalających ratować życie, ale zwiększa również skuteczność takich działań.

Ponadto, Veolia Energia Poznań skutecznie wdraża standardy zarządzania pracami o wysokim ryzyku, które zostały opracowane na podstawie szczegółowych analiz przyczyn wypadków w Veolii z ostatnich 10 lat. „Zmapowanie” zagrożeń pozwoliło na określenie standardów, które stanowią minimalne wymagania oraz przedstawiają najlepsze praktyki wewnętrzne i zewnętrzne w dążeniu do “zera wypadków”.

Ważnym elementem propagowania kultury bezpieczeństwa jest przedstawienie zasad i procedur w przyjaznej i zrozumiałej formie. Przykładem tego są z pewnością opracowane plakaty przedstawiające poprawny sposób realizacji prac szczególnie niebezpiecznych. 

W działania wzmacniające kulturę bezpieczeństwa na wszystkich szczeblach angażują się zarówno menadżerowie (np. poprzez tzw. „Wizyty Hierarchiczne Bezpieczeństwa”), jak i pozostali pracownicy (na przykład: opracowanie i wdrożenie wewnętrznego narzędzia IT do analizy oceny ryzyka zawodowego

Ważnym elementem troski o codzienne bezpieczeństwo jest organizowany co roku we wszystkich spółkach Grupy Veolia na świecie Międzynarodowy Tydzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

Veolia Energia Poznań potrafi łączyć bezpieczeństwo i innowacje czego przykładem jest zastosowanie drona.Przeszkoleni operatorzy, posiadający uprawnienia w kategorii otwartej A1 i A3 oraz w kategorii szczególnej NSTS-05 są w stanie  pozyskać zdjęcia i filmy w jakości pozwalającej ocenić m.in.:

  • stan techniczny infrastruktury technicznej np.: rurociągów ciepłowniczych na dalszych odległościach,
  • połacie dachowe w przypadku zmiany warunków atmosferycznych np.: intensywnego wiatru,
  • stan techniczny infrastruktury technicznej z utrudnionym dostępem np.: komina, linii energetycznych napowietrznych – ich zamocowania, stan słupów, izolatorów etc.

Ponadto dron pozwala na obserwowanie szerszego planu #helicopter_view (np. całego obszaru prowadzonych działań czy też placu budowy), co niejednokrotnie pozwala na lepszą koordynację prac.

Ponadto, dzięki wysokiej jakości rejestracji obrazu, pozyskany przez drona materiał może dodatkowo służyć do oceny np. wypadków przy pracy lub analiz sytuacji niebezpiecznych #HIPO.

To tylko część działań podejmowanych na co dzień przez pracowników Veolii Energii Poznań, którzy stale poprawiają bezpieczeństwo i warunki zatrudnienia, potwierdzając swoją pozycję Lidera Bezpiecznej Pracy.

Jeśli w otoczeniu swojego miejsca pracy zaobserwujesz jakąś niezgodność z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, zeskanuj kod QR i wypełnij formularz. Zajmie Ci to minutę – a możesz uratować komuś zdrowie i życie.