×

Standardy bezpieczeństwa

W swojej codziennej działalności Veolia Energia Poznań uwzględnia wymagania prawne, ale też wykorzystuje wypracowane praktyki, dbając o przestrzeganie wysokich standardów BHP. Tego samego wymagamy również od naszych partnerów i wykonawców – stawiamy na ciągłe doskonalenie i poszukiwanie coraz lepszych, bezpieczniejszych rozwiązań. Wspólnie budujemy kulturę BHP, aby eliminować ryzyko wypadków i zagrożenia zdrowia osób przebywających na terenie Veolii.

                                             

Opracowane zostały także szczegółowe zasady pracy w warunkach, w których występują szczególne zagrożenia: