×

Standardy bezpieczeństwa

W swojej codziennej działalności Veolia Energia Poznań uwzględnia wymagania prawne, ale też wykorzystuje wypracowane praktyki, dbając o przestrzeganie wysokich standardów BHP. Tego samego wymagamy również od naszych partnerów i wykonawców – stawiamy na ciągłe doskonalenie i poszukiwanie coraz lepszych, bezpieczniejszych rozwiązań. Wspólnie budujemy kulturę BHP, aby eliminować ryzyko wypadków i zagrożenia zdrowia osób przebywających na terenie Veolii.

Zasady kardynalne Veolii Energii Poznań

Standardy pracy biurowej

Generalne zasady pracy

Opracowane zostały także szczegółowe zasady pracy w warunkach, w których występują szczególne zagrożenia: niebezpieczne pod względem pożarowym , przy wykorzystaniu substancji niebezpiecznych , przy użyciu elektryczności , w przestrzeniach zamkniętych , podczas przemieszczania się ludzi i maszyn , a także przy dźwignicach i operacjach podnoszenia .

Attachments