×

Zakład Zwiększonego Ryzyka

Poznańską elektrociepłownię kwalifikuje się jako zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej ze względu na ilości oleju opałowego zmagazynowanego na terenie zakładu na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016, poz.138).