×

Prace przy budowie dwóch nowych bloków gazowych na terenie poznańskiej elektrociepłowni weszły w finalną fazę. Projekt, który jest już zrealizowany w ponad 89%, stanowi istotny element konsekwentnie realizowanej przez Veolię Energię Poznań strategii odejścia od węgla do 2030 roku. Budowa bloków gazowych w Poznaniu zmniejszy emisję CO2 aż o 35%. 

Plac budowy nowoczesnych bloków gazowych w Poznaniu

Rozpoczęcie testów nowych instalacji już w maju

Prace na budowie przebiegają zgodnie z harmonogramem. Aktualnie trwają intensywne prace koncentrujące się na zakończeniu montażu mechanicznego urządzeń i instalacji wodnych oraz gazowych. Montaż elektryczny, obejmujący m.in. rozprowadzenie zasilania do poszczególnych urządzeń na całym obiekcie oraz okablowanie sygnałowe do systemu sterowania, jest na ukończeniu. Stan zaawansowania realizacji projektu budowy bloków gazowych na koniec marca osiągnął 89%, co pozwala na rozpoczęcie testów instalacji technologicznej, tzw. prac rozruchowych, które są niezbędnym etapem przed wdrożeniem urządzeń do ciągłej pracy.  

Jan Pic, dyrektor generalny i prezes zarządu Veolia Energia Poznań tłumaczy:Trwające obecnie prace montażowe są kluczowe dla budowy powstających bloków gazowych. Ich całkowite ukończenie pozwoli na rozpoczęcie prac rozruchowych, które stanowią ostatni etap realizacji inwestycji. Nadrzędnym celem rozruchu jest sprawdzenie, czy inwestycja została wykonana prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami bezpieczeństwa. Uzyskanie prawidłowych wartości pomiarowych, gwarantowanych kontraktem, stanowi podstawę do przekazania inwestycji do użytkowania”.

Pierwsza faza testów, nazywana rozruchem zimnym, zaplanowana jest na maj. Poszczególne urządzenia będą uruchamiane indywidualnie oraz przeprowadzone zostaną próby funkcjonalne układów technologicznych bez podania mediów. Wszystkie realizowane prace przygotują instalację do kolejnego etapu testów, tym razem na gorąco, czyli z użyciem zasilania urządzeń energią elektryczną, gazem oraz wodą sieciową. Ten etap zaplanowany jest na czerwiec. 

Uruchomienie instalacji już na przełomie 2024 i 2025 roku

Planowane przekazanie do eksploatacji nowych bloków gazowych o łącznej mocy cieplnej do 214 MW i mocy elektrycznej do 114 MW, nastąpi na przełomie 2024 i 2025 roku. Projekt realizowany jest przez Veolię Energię Poznań we współpracy z Siemens Energy, generalnym wykonawcą budowy i dostawcą turbin gazowych. Poznańskie bloki gazowe będą wyposażone w nowoczesne i niezawodne turbiny gazowe typu SGT-800, które umożliwiają również współspalanie wodoru. Innowacyjna technologia pozwoli także na wykorzystanie biometanu, którego potencjał jest w Polsce konsekwentnie rozwijany.

Veolia Energia Poznań odpowiedzialnie realizuje strategię na rzecz dekarbonizacji Poznania. Zainicjowane na przestrzeni ostatnich lat innowacyjne rozwiązania, do tej pory wpłynęły na zmniejszenie zużycia węgla, a także ograniczenie emisji CO2 aż o 60% w porównaniu do 1990 roku. Dzięki zaawansowanym technologiom na rzecz dekarbonizacji miejskiego systemu ciepłowniczego, Poznań ma szansę objąć pozycję lidera wśród polskich miast w pokonywaniu wyzwań związanych z kryzysem klimatycznym.

Podstawowe informacje dotyczące realizowanego projektu

Nowy system kogeneracji gazowej w Poznaniu zwiększy bezpieczeństwo dostaw ciepła oraz zapewni czystsze powietrze dla miasta. Nowoczesne bloki gazowe będą produkować rocznie do 800 GWh energii elektrycznej oraz do 3,5 tys. GJ ciepła. Projekt przyczyni się również do odejścia od spalania węgla, ograniczając jego transport w skali 6,5 tysiąca wagonów rocznie przy jednoczesnej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Efekt środowiskowy w zakresie redukcji emisji CO2 wyniesie 390 tysięcy ton rocznie, co można porównać z pochłanianiem dwutlenku węgla przez ok. 40 tysięcy hektarów lasu.

25 kwietnia do poznańskiej Elektrociepłowni na wyjątkowe ćwiczenia przyjadą strażacy z całej Polski. Organizatorem warsztatów wysokościowych jest jednostka ratowniczo-gaśnicza nr 5 z Poznania, a gospodarzem obiektów, na których będą trenować strażacy ratownicy wysokościowi – Veolia Energia Poznań. 

(więcej…)

Veolia Energia Poznań jako partner poznańskiego półmaratonu zaprasza do wspólnego kibicowania! 14 kwietnia w punkcie aktywnego kibicowania, zlokalizowanym na przystanku AWF na 17 km trasy, zespół muzyczny zagrzewać będzie do biegu w czasie trwania półmaratonu. A przez cały weekend 13 i 14 kwietnia w specjalnie przygotowanej Strefie Aktywności w hali nr 3 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich czynne będzie stoisko Veolii. Na uczestników i kibiców czekać będzie dużo atrakcji m.in. gry interaktywne, quiz z nagrodami, wideobudka 360, malowanie twarzy, a także konkurs plastyczny dla dzieci.

Veolia Energia Poznań została partnerem poznańskiego półmaratonu, który odbędzie się 14 kwietnia br. Wydarzenie to jest jedną z najbardziej popularnych imprez biegowych w mieście. Z myślą o biegaczach, firma przygotowała punkt aktywnego kibicowania, gdzie zespół muzyczny będzie zagrzewać uczestników do bicia rekordów biegowych w rytmie brazylijskiej samby. Punkt ten zostanie zlokalizowany na przystanku AWF na 17 km sportowej trasy i będzie czynny w niedzielę 14 kwietnia w czasie trwania półmaratonu.

Veolia Energia Poznań zaprasza również na swoje stoisko podczas 16 PKO. Poznań Półmaraton, które zlokalizowane będzie w specjalnie przygotowanej strefie aktywności w hali nr 3 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.  Na wszystkich, którzy pojawią się na stoisku, czekać będzie dużo atrakcji m.in. gry interaktywne, quiz z nagrodami, wideobudka 360, malowanie twarzy, a także konkurs plastyczny dla dzieci.

Atrakcje dla najmłodszych kibiców 

Veolia Energia Poznań na co dzień wytwarza i dostarcza ciepło systemowe do blisko 60% mieszkańców Poznania. W ramach kampanii edukacyjnej „Stopień mniej znaczy więcej”, poznańska spółka ciepłownicza zachęca do racjonalnego użytkowania energii i zmniejszenia temperatury ogrzewania choćby o jeden stopień.  W ramach strefy aktywności na terenie MTP, Veolia przygotowała konkurs plastyczny pt. „Maltanka, Velio i maluchy – stopień mniej znaczy więcej dla środowiska”. Maltanka i Velio to znana para sokołów wędrownych, które od kilku lat korzystają ze specjalnej platformy lęgowej, zamontowanej na kominie poznańskiej elektrociepłowni. Każdej wiosny sokoły wracają do gniazda, aby złożyć jaja. Z początkiem marca br. para złożyła kolejne cztery jaja, a relację z tego, co dzieje się aktualnie w sokolim gnieździe można będzie oglądać także na specjalnie zamontowanym monitorze w przestrzeni stoiska Veolii na terenie strefy aktywności, która czynna będzie 13 kwietnia w godz.10.00-20.00 i 14 kwietnia w godz. 8.00-15.00.

Aktywny uczestnik życia miasta

Poznański półmaraton to niejedyna impreza sportowa, którą wspiera Veolia Energia Poznań. Firma od lat aktywnie uczestniczy w życiu miasta i regularnie angażuje się nie tylko w sportowe, ale również edukacyjne i kulturalne inicjatywy społeczne. 

Zapraszamy do aktywnego kibicowania!

Od 22 lutego br. wchodzi w życie nowa taryfa dla ciepła systemowego w Poznaniu. Ceny i stawki opłat za ciepło wzrosną średnio o 4 proc. Nowa taryfa dotyczy wszystkich grup taryfowych, czyli wszystkich odbiorców ciepła systemowego w Poznaniu.

(więcej…)

Od 2012 roku Veolia w Poznaniu, wspólnie z Partnerami, zainicjowała szereg innowacyjnych rozwiązań, które wpłynęły na zmniejszenie zużycia węgla oraz ograniczenie emisji CO2 aż o 60 proc. w porównaniu do 1990 roku. Budowa dwóch nowych bloków gazowych, to kolejny znaczący krok w konsekwentnie realizowanej strategii odejścia od węgla. Dzięki zaawansowanym technologiom na rzecz dekarbonizacji miejskiego systemu ciepłowniczego, do 2030 roku Poznań wysunie się na pozycję lidera wśród polskich miast w pokonywaniu wyzwań związanych z kryzysem klimatycznym.

Veolia dąży do bycia liderem transformacji ekologicznej

Od ponad dziesięciu lat Veolia Energia Poznań aktywnie realizuje globalną strategię Veolii, która zakłada całkowite odejście od węgla do 2030 roku oraz osiągnięcie pełnej neutralności klimatycznej do 2050 roku. Ambicją Grupy na świecie jest zdobycie pozycji lidera transformacji ekologicznej, poprzez rozwój energetyki opartej na biometanie, wodorze oraz cieple odpadowym.

Philippe Guitard, Dyrektor Zarządzający, Wiceprezes Veolii na Europę Środkowo-Wschodnią „W Europie głównymi zobowiązaniami Grupy Veolia jest dekarbonizacja naszych działań oraz wspieranie naszych klientów w zmniejszaniu ich śladu węglowego. Zobowiązaliśmy się do wyeliminowania węgla z produkcji energii i ciepła do 2030 roku i promowania wdrażania zrównoważonych, lokalnych i przyjaznych dla środowiska źródeł energii. Nasza Grupa zainwestowała w ten program 1,5 miliarda euro, z czego znacząca część przeznaczona została na inwestycje tutaj, w Poznaniu, gdzie chętnie angażujemy się w strategiczne partnerstwa na rzecz rozwoju innowacyjnych projektów, ochrony zasobów naturalnych i realnego wpływu na jakość życia mieszkańców”.

Veolia Energia Poznań konsekwentnie realizuje strategię na rzecz dekarbonizacji Poznania. W 2021 roku uruchomiony został akumulator ciepła, który jak wielki termos, magazynuje nadwyżki ciepła. Następnie są one dystrybuowane w czasie zwiększonego zapotrzebowania na energię cieplną. Instalacja pozwala zmniejszyć zużycie węgla w procesie produkcji ciepła o 11,5 tys. ton oraz zredukować emisję CO2 do atmosfery o 24 tys. ton rocznie – to jakby posadzić 4 miliony dużych drzew i ograniczyć dostawy węgla aż o 190 wagonów. Ponadto, Veolia w Poznaniu we współpracy z Volkswagen Poznań zrealizowała projekt pozwalający na odzysk ciepła odpadowego z procesów wytapiania aluminium w odlewni Volkswagen. To innowacyjne rozwiązanie pozwala na ogrzanie około 4500 mieszkań w 45 okolicznych budynkach wielorodzinnych. Kolejnym działaniem na rzecz poprawy efektywności energetycznej miejskiej sieci ciepłowniczej jest podpisane, pomiędzy Miastem Poznań, Spółką Aquanet – należącej do czołówki przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce oraz Veolią, porozumienie o współpracy w zakresie oceny możliwości wykorzystania potencjału ciepła odpadowego, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału odzysku ciepła ze ścieków komunalnych z Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Veolia podjęła także próbę zbadania potencjału realizacji inwestycji w źródło ciepła zasilane energią geotermalną o mocy 100 MW, która może pokryć całoroczne zapotrzebowanie na ciepło dla niemal 20 proc. mieszkańców Poznania (miasto ma niewiele ponad 500 tys. mieszkańców). Partnerem przy tym przedsięwzięciu jest duński Innargi – międzynarodowa firma geotermalna realizująca projekty w Europie Północnej i Wschodniej, której misją jest zapewnienie Europie czystego i niezawodnego ogrzewania dzięki odnawialnym zasobom, czyli energii geotermalnej.

Frédéric Faroche, Prezes Zarządu oraz Dyrektor Generalny Grupy Veolia w Polsce: “Nasza wizja transformacji energetycznej jest zgodna z zakładanymi celami klimatycznymi, ujętymi w unijnych regulacjach, takich jak pakiet “Fit for 55”. Jego postulaty skierowane są na redukcję emisji gazów cieplarnianych, rozwój odnawialnych źródeł energii i zrównoważonego gospodarowania zasobami i stanowią kluczowy element naszej strategii, która zakłada całkowitą redukcję CO2 i osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku. Jesteśmy dumni z konsekwentnie realizowanych projektów dekarbonizacyjnych w Poznaniu, które już dziś pozwoliły na zmniejszenie zużycia węgla oraz ograniczenie emisji CO2 aż o 60 proc. w porównaniu do 1990 roku. Cieszę się, że dzięki zaawansowanym rozwiązaniom Veolii, do 2030 roku Poznań wysunie się na pozycję lidera wśród polskich miast w pokonywaniu wyzwań związanych z kryzysem klimatycznym”.

Strategiczne partnerstwo kluczem do zbudowania zrównoważonego miasta

Dekarbonizacja energetyki jest kluczowym czynnikiem, warunkującym adaptację miast do zmian klimatu. Wiele zależy od tempa realizowanych inwestycji. Realizowany przez Veolię Energię Poznań ambitny plan transformacji ekologicznej, który do tej pory pozwolił na ograniczenie emisji CO2 o 60 proc. w porównaniu do 1990 roku, nie byłby możliwy bez zaangażowania Partnerów takich, jak Aquanet, Volkswagen Poznań, Innargi oraz Siemens Energy. Veolia od wielu lat ściśle współpracuje z Urzędem Miasta Poznania, aktywnie poszukując proekologicznych i innowacyjnych rozwiązań.

Jacek Jaśkowiak, Prezydent Poznania: „Do zbudowania prawdziwie zielonego miasta, konieczna jest współpraca wszystkich zainteresowanych stron. Dlatego realizujemy projekt „Poznań z Energią”. Miasto razem z Veolią i Aquanetem w ramach interdyscyplinarnego zespołu chcemy wypracowywać wspólnie rozwiązania w zakresie polityki energetycznej miasta. Do najważniejszych zadań zespołu należy współpraca w zakresie transformacji energetycznej Poznania. To poprawa efektywności energetycznej w miejskich budynkach, promowanie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz działania promujące racjonalne zużycie energii”.

Nowoczesne bloki gazowe kolejnym krokiem na drodze do dekarbonizacji
Jan Pic, Prezes Zarządu Veolia Energia Poznań S.A:
“Planowane uruchomienie nowych bloków gazowych o łącznej mocy cieplnej do 214 MW i mocy elektrycznej do 114 MW, nastąpi na przełomie 2024 i 2025 roku. Już za niespełna dwa lata Poznań zyska nie tylko nowoczesne i ekologiczne źródła energii, ale będzie też przygotowany technologicznie do wykorzystania wodoru. W połączeniu z innymi dotychczasowymi i planowanymi projektami w rozwój technologii odzysku energii i podnoszenia efektywności energetycznej, konsekwentnie budujemy system oparty na poszanowaniu zasobów w interesie mieszkańców i środowiska”.

Luiz Hanania, Wiceprezes Zarządu Veolia Energia Polska, Dyrektor ds. finansowych, efektywności operacyjnej, transformacji cyfrowej i innowacji na strefę Europy Środkowo-Wschodniej: „W Grupie Veolia skupiamy się na optymalizacji działalności operacyjnej, zarówno pod względem ponoszonych kosztów, jak i wpływu na środowisko. Ograniczenie śladu węglowego, emisji zanieczyszczeń oraz podniesienie efektywności w zakresie wykorzystywania surowców naturalnych prowadzi do zrównoważonego rozwoju. Budowa bloków gazowych w Poznaniu pozwoli na zmniejszenie emisji CO2 aż o 35 proc. To nasz realny wkład w transformację ekologiczną miasta, ale przede wszystkim przykład kompleksowej zmiany naszego modelu biznesowego, odejścia od węgla i zastąpienia go mniej emisyjnym paliwem”.

Grzegorz Należyty, Wiceprezes Siemens Energy CEE, Dyrektor Zarządzający Siemens Energy Polska: ,,Z uwagi na ogromne wyzwanie, jakim jest transformacja sektora ciepłowniczego, niezbędne są inwestycje oparte na technologiach, które są przystosowane do zmiany paliw w dłuższej perspektywie. Nasze turbiny umożliwią w przyszłości współspalanie mieszanki gazu i wodoru, a docelowo wyłącznie wodoru. Zapewni to bezpieczeństwo dostaw energii i efektywność sieci ciepłowniczej. Jesteśmy pewni, że nowa inwestycja znacząco poprawi jakość życia mieszkańców, wpłynie pozytywnie na ich lepsze samopoczucie oraz będzie znaczącym krokiem ku dekarbonizacji stolicy Wielkopolski”.

Projekt gazowy Veolii w Poznaniu wygrał już kontrakt w aukcji głównej rynku mocy, który zacznie obowiązywać od 2026 roku. Poznańskie bloki gazowe będą wyposażone w nowoczesne i niezawodne turbiny gazowe SGT-800, które umożliwiają współspalanie wodoru i ich dalszą modernizację w kierunku całkowitego przejścia na wodór. Innowacyjna technologia pozwoli również na wykorzystanie biometanu, którego potencjał jest w Polsce rozwijany.

Informacje dotyczące realizowanego projektu
Nowy system kogeneracji gazowej w Poznaniu zwiększy bezpieczeństwo dostaw ciepła oraz będzie miał wpływ na zapewnienie czystszego powietrza dla mieszkańców. Nowoczesne bloki gazowe będą produkować rocznie 800 GWh energii elektrycznej oraz 3,5 tys. GJ ciepła. Projekt przyczyni się również do odejścia od spalania węgla, ograniczając jego transport w skali 6,5 tys. wagonów rocznie oraz ograniczy emisję gazów cieplarnianych. Efekt środowiskowy w zakresie redukcji emisji CO2 wyniesie 390 tys. ton rocznie, co można porównać z nasadzeniem 40 tysięcy hektarów lasu

Dane dotyczące bloków gazowych

Łączna moc elektryczna114 MW
Łączna moc cieplna214 MW
Roczna ilość wyprodukowanej
energii elektrycznej
800 GWh
Roczna ilość wyprodukowanej
energii cieplnej
3,5 tys. GJ
Roczna redukcja emisji CO2390 tys. ton
Roczna redukcja emisji SOx357 ton
Roczna redukcja emisji NOx300 ton

Grupa Veolia dąży do tego, by stać się wzorcową firmą w obszarze transformacji ekologicznej. Zatrudnia około 220 000 pracowników na całym świecie, którzy tworzą i wdrażają rozwiązania w zakresie energetyki, gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami. Poprzez swoją działalność w trzech uzupełniających się obszarach Veolia przyczynia się do zrównoważonego wykorzystania zasobów oraz poprawy ich dostępności. W 2022 r. Grupa Veolia dostarczyła wodę pitną 111 milionom ludzi, obsłużyła 97 mln osób w zakresie usług ściekowych, wyprodukowała prawie 44 miliony MWh energii i przetworzyła 61 mln ton odpadów. Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) osiągnęła w 2022 roku skonsolidowany przychód w wysokości 42,9 miliarda euro. www.veolia.com

Veolia w Polsce dąży do tego, by stać się wzorcową firmą w obszarze transformacji ekologicznej. Od ponad 25 lat jest sprawdzonym partnerem miast i przemysłu na terenie całego kraju. Opierając się na wiedzy i doświadczeniu oferuje innowacyjne usługi dostosowane do potrzeb Klientów. Inwestując w rozbudowę i modernizację swojej infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej, a także rozwijając działalność w zakresie efektywnego zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej zapewnia najwyższą jakość usług. Wpisując się w model gospodarki o obiegu zamkniętym tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu.

Veolia w Polsce zatrudnia 4 500 pracowników, których misją jest odnawianie zasobów świata. Prowadzi działalność w 123 miejscowościach, w 59 miastach zarządza sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki operacyjne: Veolia Energia Polska (holding), Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia term, Veolia Energy Contracting Poland, Veolia Industry Polska, Veolia EKOZEC, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne. www.veolia.pl

Veolia w Poznaniu jest wytwórcą i dystrybutorem ciepła systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji oraz zarządza siecią ciepłowniczą. Zaopatruje w ciepło około 60 proc. mieszkańców miasta, a także zakłady przemysłowe, instytucje użyteczności publicznej oraz centra handlowe i usługowe. Kontynuuje niemal 120-letnią tradycję energetyki w Poznaniu oraz 50-letnią historię miejskiej sieci ciepłowniczej, oferując swoim klientom innowacyjne i dopasowane do potrzeb usługi energetyczne. Realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju Grupy Veolia, spółka tworzy i wdraża innowacyjne rozwiązania. www.energiadlapoznania.pl

Kontakt dla mediów:

Veolia Polska SA
Magdalena Kempiński
tel.: (+48) 516 141 414
magdalena.kempinski@veolia.com

Veolia Poznań SA
Olga Fasiecka
tel.: (+48) 725 755 618
olga.fasiecka@veolia.com

Koniec sezonu grzewczego to okres intensywnych prac związanych z modernizacją i rozwojem sieci ciepłowniczej w Poznaniu. Realizowane przez Veolię Energię Poznań inwestycje służą zapewnieniu niezawodności dostaw ciepła do mieszkańców oraz poprawie efektywności energetycznej sieci.

Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw

Spółka dostarcza ciepło do 60% mieszkańców miasta, a jego produkcja wyniosła w 2022 r. 7,7 mln GJ. Dzięki dotychczasowym inwestycjom coraz więcej poznaniaków ma możliwość podłączenia do ciepła systemowego. W ubiegłym roku Veolia podpisała umowy na przyłączenie do sieci ciepłowniczej na poziomie blisko 43 MW. Dzięki zmniejszaniu liczby indywidualnych źródeł ogrzewania i likwidacji czynników przyczyniających się do powstawania smogu poprawia się jakość poznańskiego powietrza.

Za nami kolejny sezon grzewczy, który upłynął pod znakiem niepewności co do regularnego zaopatrzenia poznańskiej elektrociepłowni Karolin w paliwo. Dzięki współpracy z krajowymi dostawcami i importowi węgla, utrzymaliśmy nieprzerwane dostawy ciepła dla naszych klientów. Jednocześnie konsekwentnie dążymy do pełnej dekarbonizacji, stawiając na alternatywne surowce i technologie. W ten sposób zapewniając bezpieczeństwo dostaw ciepła, poprawiamy też efektywność energetyczną i jakość powietrza – podsumował miniony sezon Jakub Patalas, członek Zarządu Veolia Energia Poznań, dyrektor techniczny.

Spółka cały czas prowadzi intensywne prace inwestycyjne i modernizacyjne. W 2022 roku wdrożyliśmy m.in. takie rozwiązania, jak akumulator ciepła, magazynujący nadwyżki ciepła na wypadek wzrostu zapotrzebowania mieszkańców na energię, wymieniliśmy odcinki sieci rozdzielczej i magistralnej oraz zmodernizowaliśmy chłodnie wentylatorowe, dzięki którym poprawiliśmy efektywność energetyczną całego systemu  – dodaje Jakub Patalas. W 2022 roku Veolia wymieniła w Poznaniu 11 km sieci ciepłowniczej, tym samym ograniczając straty w przesyle ciepła. Dotychczasowe rurociągi w technologii kanałowej, zostały zastąpione rurociągami w technologii preizolowanej, ułożonymi bezpośrednio w gruncie, o najwyższym standardzie technicznym i zwiększonej gwarancji bezawaryjności.

Dzięki inwestycjom konsekwentnie realizowanym przez spółkę, liczba awarii spadła o 15% w stosunku do poprzedniego roku. Aby utrzymać niezawodność funkcjonowania systemu ciepłowniczego w Poznaniu, okres między sezonami grzewczymi to czas na modernizację infrastruktury. W tym celu zaplanowano przeglądy z wykorzystaniem robota sieci magistralnej, wymianę odcinków sieci rozdzielczych, modernizację komór oraz wymianę armatury. Poznańska sieć ciepłownicza w całości objęta jest zdalnym systemem pomiarów, diagnostyki i sterowania, które umożliwiają tworzenie harmonogramu niezbędnych prac modernizacyjnych. Dzięki nowoczesnym technologiom oraz integracji działań, podejmowanych na jednym wyłączeniu sieci, ograniczona została ilość przerw w dostawie ciepła, a czas ich trwania zredukowano do minimum.

Likwidacja nieefektywnych źródeł ciepła

Veolia Energia Poznań systematycznie rezygnuje z nieefektywnych źródeł ciepła. W ubiegłym roku spółka w ramach dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zlikwidowała 12 węzłów grupowych. W ich miejsce zainstalowano 130 nowoczesnych węzłów indywidualnych, zasilanych bezpośrednio z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Dzięki przebudowie węzłów grupowych na niezależne węzły indywidualne nie tylko oszczędzamy blisko 40% energii potrzebnej do ogrzania budynków, ale również ograniczamy straty przesyłowe ciepła. Z kolei zmniejszenie zapotrzebowania na paliwo w elektrociepłowni Karolin, to redukcja emisji dwutlenku węgla i pyłów do atmosfery” – dodaje Jakub Patalas. W wyniku likwidacji węzłów grupowych spółka ograniczyła emisję dwutlenku węgla do atmosfery aż o 1000 ton w skali roku.

Veolia Energia Poznań, realizując strategię Grupy Veolia, dąży do tego, by stać się wzorcową firmą w obszarze transformacji ekologicznej. Spółka jest wytwórcą i dystrybutorem ciepła systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji oraz zarządza siecią ciepłowniczą. Zaopatruje w ciepło około 60% mieszkańców miasta, a także zakłady przemysłowe, instytucje użyteczności publicznej oraz centra handlowe i usługowe.  Kontynuuje niemal 120-letnią tradycję energetyki w Poznaniu oraz 50-letnią historię miejskiej sieci ciepłowniczej, oferując swoim klientom innowacyjne i dopasowane do potrzeb usługi energetyczne. Realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju Grupy Veolia, spółka tworzy i wdraża innowacyjne rozwiązania.

Od 1 maja br. zmieni się cena ciepła systemowego w Poznaniu dla klientów z grup grupy taryfowych E/SW1, E/SW1/WI, E/SW1/WG, E/SW1/WG/NP. Ceny i stawki opłat za ciepło wzrosną średnio o 5%. Nowa cena dostawy ciepła jest nadal niższa od ceny maksymalnej oraz od ceny z rekompensatą powiększonej o średnią stawkę za przesył. Wzrost cen ciepła systemowego w 2023 roku jest poniżej poziomu inflacji.

Głównymi czynnikami, które obecnie wpływają na wzrost ceny energii, są wyższe ceny węgla i koszty nabycia pozwolenia na emisję CO2. Dodatkowo ze względu na wciąż wysoką inflację, rosną koszty operacyjne działalności przedsiębiorstw energetycznych. Zmienione ceny i stawki opłat za ciepło dotyczą wszystkich grup taryfowych, czyli wszystkich odbiorców ciepła systemowego w Poznaniu.

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw, ceny ciepła systemowego w Poznaniu będą po wprowadzonej zmianie w dalszym ciągu poniżej progów dla cen ciepła określonych w ustawie o rekompensatach. Są one nadal cały czas niższe niż w przypadku ogrzewania za pomocą indywidualnych pieców gazowych i węglowych.

29 marca br. do poznańskiej Elektrociepłowni Karolin przyjechali strażacy z zachodniej i środkowej części Polski. Organizatorem wyjątkowych ćwiczeń ratowniczych jest jednostka ratowniczo-gaśnicza nr 5 z Poznania, a gospodarzem obiektów, na których będą trenować strażacy ratownicy wysokościowi – Veolia Energia Poznań. 

Dzięki udostępnieniu przez poznańską Veolię takich elementów infrastruktury jak wysoki na 62 metry akumulator ciepła czy zbiornik na biomasę, 70 strażaków z jednostek ratownictwa wysokościowego Państwowej Straży Pożarnej będzie miało możliwość sprawdzenia się w nietypowych warunkach. 

Uczestnicy ćwiczeń będą doskonalić swoje umiejętności z zakresu poruszania się po obiektach przemysłowych, udzielania pomocy w „wyreżyserowanych” wypadkach i współdziałania z pracownikami poznańskiej elektrociepłowni. Jak podkreśla Jan Pic, prezes zarządu Veolia Energia Poznań SA – Elektrociepłownia Karolin ze względu na charakterystykę poszczególnych obiektów oraz warunki wysokościowe i przemysłowe stanowi  ważny obiekt infrastruktury krytycznej na mapie Poznania. Udostępnienie naszych instalacji strażakom pozwoli specjalistom z różnych części Polski przećwiczyć umiejętności ratownicze w praktyce, aby w razie potrzeby szybko i sprawnie nieść pomoc, także na wysokości i w trudnych warunkach.

Strażacy na terenie poznańskiej elektrociepłowni przez cały dzień 29 marca br. będą uczestniczyć w zainscenizowanych zdarzeniach symulujących prawdziwe wypadki.

Veolia startuje z kolejną edycją konkursu na pracę inżynierską / dyplomową.

Interesujesz się branżą energetyczną i nowymi technologiami? Chcesz podzielić się swoją wiedzą nt. odnawialnych źródeł energii? A może masz pomysł na kierunki transformacji energetycznej?

Weź udział w konkursie i wygraj nawet 5000 zł! Wypełnij formularz i prześlij nam swoją pracę inżynierską / dyplomową.

Na Twoje zgłoszenia czekamy do 14 kwietnia br.

Attachments

Veolia Energia Polska, Veolia Energia Poznań oraz Innargi podpisały list intencyjny w zakresie zbadania potencjału realizacji inwestycji w źródło ciepła zasilane energią geotermalną o mocy 100 MW. Celem współpracy firm jest dekarbonizacja ciepłownictwa, zgodnie z polityką Veolii, której ambicją jest osiągnięcie pozycji lidera w procesie transformacji ekologicznej. Poszukiwania złóż geotermalnych pozwolą na ocenę możliwości wykorzystania tego źródła w poznańskiej sieci ciepłowniczej. Jest to kolejne działanie na rzecz znalezienia alternatywy dla węgla, poprawy efektywności energetycznej w oparciu o odnawialne źródła energii oraz stabilizowania cen ciepła sieciowego dla odbiorców.

 List intencyjny między Veolią oraz Innargi podpisano dziś w Urzędzie Miasta Poznania.

Dzisiejsze porozumienie to dla nas ważny krok w procesie dekarbonizacji ciepłownictwa z wykorzystaniem nowych technologii. Poprzez wykorzystanie źródła, którym jest energia geotermalna, przyczyniamy się zarówno do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz jakości powietrza w mieście, ale także chronimy naszych klientów przed rosnącymi kosztami uprawnień do emisji CO2 – mówi Frédéric Faroche, prezes zarządu oraz dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce. – Naszą ambicją jest bycie modelową firmą
w zachodzącym obecnie procesie transformacji energetycznej. W tym celu chcemy, aby nasz miks energetyczny był zdywersyfikowany i opierał się na zrównoważonych źródłach
– podsumowuje Frédéric Faroche.

Projekt realizowany w Poznaniu jest projektem pionierskim. Dzięki niemu, mamy nadzieję przekonać się
o istotnym potencjale ciepłownictwa geotermalnego w dużych systemach ciepłowniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Badania firmy McKinsey wskazują na możliwość zasilania energią geotermalną aż 33% sieci ciepłowniczych w Polsce do 2045 r. To źródło energii nie jest zależne od wiatru ani od słońca. Źródło po realizacji inwestycji nie emituje żadnych zanieczyszczeń czy hałasu, zaś sama instalacja zajmuje bardzo niewiele miejsca i wtapia się w krajobraz miejski
– podkreśla Samir Abboud, prezes zarządu Innargi.

Od lat konsekwentnie inwestujemy w Poznaniu w rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną sięgając po dostępne źródła zielonej energii. Koncepcja wykorzystania czystego ciepła i dystrybuowania go naszą siecią ciepłowniczą wpisuje się nie tylko w dekarbonizację ciepłownictwa, ale przede wszystkim
w wizję ekologicznej przyszłości miasta
– dodaje  Krzysztof Zamasz, dyrektor handlowy Grupy Veolia
w Polsce, członek zarządu.

Model biznesowy chroni konsumentów przed ryzykami od warunków podłoża

Mimo wielu zalet ciepłownictwa geotermalnego, jego wykorzystanie w europejskich sieciach ciepłowniczych było dotychczas ograniczone z powodu wysokich nakładów inwestycyjnych oraz warunków podłoża. Firma Innargi – która obecnie buduje w Danii największą w Unii Europejskiej ciepłownię geotermalną – opracowała nowy model biznesowy, w którym ciepło geotermalne jest dostarczane jako usługa. Zabezpiecza to Veolię przed ponoszeniem kosztów inwestycji związanych z pozyskiwaniem ciepła z głębi ziemi, począwszy od etapu rozpoznania warunków podłoża, jak i podczas eksploatacji złoża.

Miasto widzi potencjał czystej energii z geotermii

Miasto Poznań wykazało się dużym zaangażowaniem przez cały etap przygotowania dzisiejszego porozumienia.

Dekarbonizacja ciepłownictwa oraz poprawa stanu środowiska i jakości powietrza w Poznaniu są niezwykle ważne dla miasta. Wykorzystanie ciepła geotermalnego w Poznaniu wymaga ścisłej współpracy z naszymi urbanistami i specjalistami od ochrony środowiska. Liczymy na dobrą  współpracę i realizację projektu
z korzyścią dla mieszkańców
– mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta Poznania.

Od wielu lat ściśle współpracujemy z Urzędem Miasta Poznania wspólnie poszukując proekologicznych
i innowacyjnych rozwiązań. Dzięki otwartości władz miasta na inicjatywy mogące służyć lokalnej społeczności, udało nam się do tej pory wdrożyć szereg inwestycji na rzecz dekarbonizacji. Niedawno na przykład uruchomiliśmy m.in. akumulator ciepła, który magazynuje ciepło w momencie, kiedy nie ma na nie popytu i oddaje do sieci, wówczas, kiedy potrzebują go nasi klienci. W ten sposób nie tracimy cennej energii
– dodaje Jan Pic, prezes i dyrektor generalny Veolia Energia Poznań.

Rok 2023, zarówno dla Veolii, jak i Innargi, będzie okresem wnikliwej analizy potencjału geotermalnego w mieście. Jeśli wyniki analizy będą pozytywne, ciepłownia geotermalna może zostać uruchomiona w perspektywie ok. 5 lat.

1 2 3 21